PERFIL DEL CONTRACTANT

Llistat de programació

En aquesta pàgina trobareu informació relacionada amb la Contractació Pública del Consorci del Teatre Fortuny. Podeu descarregar en PDF les ofertes que es publiquen.

Per a resoldre qualsevol dubte sobre aquest tema, podeu trucar al 977 010 657

___________________________________________________________________

 El Consorci del Teatre Fortuny de Reus té prevista la contractació del servei de neteja del Teatre Fortuny i de les seves dependències annexes, la qual es realitzarà mitjançant un contracte menor. El termini per presentar ofertes serà fins a les 14 h del dia 17 de  febrer de 2017 a l'administració del Consorci (C. Boule, s/n) de dilluns a divendres en horari de 9 a 14 h. Aquest anunci ha estat publicat a data d'avui, 2 de febrer de 2017

Descarregar-se el fitxer amb l'anunci i plec de condicions

 Obertura pública del sobre núm. 2  el dia 7 de març de 2017 a les 12 h. a la seu del Teatre Fortuny al carrer Boule, s/n de Reus

 Obertura pública del sobre núm. 3  el dia 24 de març de 2017 a les 13 h. a la seu del Teatre Fortuny al carrer Boule, s/n de Reus